Αγ. Νικολάου 29 38221 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργός Ουρολόγος Καραγιάννης Δημήτριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Χειρουργός Ουρολόγος Καραγιάννης Δημήτριος

 
 
 
Διεύθυνση
 
Τηλέφωνο
 
Κινητό
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φόρμα Επικοινωνίας