Αγ. Νικολάου 29 38221 Βόλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χειρουργός Ουρολόγος Καραγιάννης Δημήτριος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Μέθοδος Turis (Διουρηθρική αφαίρεση του προστάτη)
 
Ύπτια Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (sPCNL)
 
Αιματουρία
 
Αιμοσπερμία
 
Ερωτηματολόγιο ICIQ-SF για την Ακράτεια Ούρων
 
Έλλειψη Τεστοστερόνης
 
Εύκαμπτη Ουρητηροσκόπηση
 
Καλοήθης υπερπλασία Προστάτου
 
Κιρσοκήλη
 
Κολικός Νεφρού
 
Λιθίαση Ουροποιητικού
 
Πρόωρη Εκσπερμάτιση
 
Στυτική Δυσλειτουργία
 
Τι είναι το TURB-T;
 
Υπογοναδισμός όψιμης έναρξης